Jusų nuomonė

Daugiau apklausų

Pradėjau siūtis drabužius
 • 15-25 metų
 • 25-35 metų
 • 35 ir daugiau metų

Žmogus - didžiausias gamtoje chameleonas. Jo išvaizda kinta priklausomai nuo aplinkos, pomėgių, darbo, amžiaus ir padėties visuomenėje...

My status


 

 

 


 

 

 

 

Mados sąvoka

   Su „mados“ sąvoka susiduriame kiekvieną dieną. Dažniausiai ji tapatinama su drabužių mada, tačiau ši sąvoka naudojama ir įvardinant žmonių poelgius bei įpročius. Ar pagalvojame, kodėl kiekvieną rytą mes išsirenkame būtent tokius drabužius, kodėl drabužiai, kurie mums anksčiau patiko, staiga pradeda nebepatikti ir kodėl nuolat jaučiame vidinį naujumo poreikį, kurį turėtų atspindėti mūsų išvaizda? Atsakymai į šiuos klausimus daugiau ar mažiau susiję su mados reiškiniu, kurį būtų naudinga panagrinėti plačiau.

 

 

    Pats žodis „mada“ yra kilęs iš prancūzų („mode“) ir   lotynų („modus“) kalbų ir reiškia saiką, būdą, manierą. Mada - tai vieno ar kito skonio viešpatavimas   tam tikru laiku ir tam tikroje aplinkoje. Ji yra sudėtingas, nuolat kintantis reiškinys, sugebantis užčiuopti ir atspindėti esminius socialinius, ekonominius, politinius, kultūrinius ir psichologinius procesus. Mada įkūnija   individo elgesio tipą, gyvenimo stilių, asmens santykį su savimi ir aplinka. Ji atspindi vidinį žmogaus atsinaujinimo poreikį, praturtina estetinę patirtį naujų formų, proporcijų, koloritų atsiradimu.
   Mados, kaip ir viskas aplinkui, neatsiranda iš niekur, jos nenukrenta iš dangaus: jas kuria dizaineriai, kuriuos įtakoja visuomenė, t.y. tendencijų įvairumas, gyvenimo būdo, vertybių, technologijų vystymasis. Todėl galima teigti, kad mada priklauso ne daiktų, o žmonių pasauliui. Patys savaime daiktai nesikeičia, juos keičia žmonės.
   Visgi labai svarbu yra netapatinti „drabužių“ ir „mados“ sąvokų. Drabužiai apsaugo mus nuo šalčio, lietaus ir sniego, pavyzdžiui alpinistai nešioja specialių technologijų išorinį rūbą, kad išvengtų nušalimų. Drabužiu yra išreiškiamos religinės nuostatos ar priklausomybės – žydų ortodoksai vyrai visuomet vilki uždarus drabužius bei avalynę, maldos metu vilki ritualinį apsiaustą talit . Tačiau tai yra siejama su tradicijomis, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Šiai drabužio funkcijai yra priskiriami ir drabužiai, būdingi konkrečios profesijos atstovams kaip skiriamasis jų bruožas: teisėjai dėvi mantijas, kariai – karines uniformas, o nuotakos – simbolinį baltos spalvos rūbą, tačiau šioje vietoje jau labai svarbi tampa ir mados sąvoka. Tad galima išskirti pagrindinius aspektus, atskiriančius drabužių ir mados sąvokas:
 1. Drabužiai yra apčiuopiami – tai materialus produktas, o mada priešingai – yra simbolinis produktas.
 2. Drabužiai yra būtinybė, o mada dažniausiai simbolizuoja perteklių.
 3. Drabužiai atlieka naudingą funkciją, o mada išreiškia prestižo funkciją.
 4. Drabužiai yra būdingi visoms visuomenėms ar kultūroms, kuriose žmonės siekia save pridengti, tuo tarpu mada yra įsitvirtinęs konstruktas ir funkcionuoja veikdama drabužių kitimą. Kaip pagrindinius mados kūrimo centrus būtų galima įvardinti Paryžių, Milaną, Niujorką ir Londoną.
 
Mados funkcijos
 1. Mada atlieka komunikavimo, informacijos perdavimo funkciją. Ji negali būti paslėpta, priešingai – yra matoma, leidžianti individui aiškiai save demonstruoti;
 2. Mada atlieka nekalto žaidimo funkciją ir yra kaip žmonių kaprizas;
 3. Mada visuomet pažeidžia esamus tabu, todėl yra nauja ir patraukli. Moderni visuomenė nuolat trokšta naujovių, todėl joje mada egzistuoja kaip būdas modernumui išreikšti;
 4. Mada atlieka elito klasės išskyrimą;
 5. Mada tarnauja kaip priemonė žmonių grupės, užimančios žemą padėtį socialinėje hierarchijoje, išorinei identifikacijai su aukštesne grupe;
 6. Mada suteikia galimybę išvengti papročių primetamų taisyklių;
 7. Mada susijusi su seksualinių interesų raiška.
 
   Tačiau nepaisant visų išskiriamų funkcijų ir bandymų apibrėžti mados sąvoką, šiandieninėje visuomenėje viskas ir visur gali būti pavadinta mada. Ir bet kokia smulkmena gali įtakoti naujos mados kūrimą, todėl mados sistemai galime būti dėkingi tiek už nuolatinę kaitą bei estetinio mūsų skonio turtinimą, lygiai taip pat, kaip ir kaltinti ją skonio standartizacija, masiškumu ir dizainerių-genijų mito iškėlimu.

   Tiesiog aprangos stilius turėtų atitikti jūsų asmenybę, nesistenkite vaikytis mados tendencijų, kurios prieštarauja jūsų požiūriui į gyvenimą, nesistenkite atrodyti madingai tik dėl to, kad tai padės sukurti geidžiamos personos įspūdį.

   Mada turi jus džiuginti. Jei atsidariusi spintą nežinote, ką vilktis, vadinasi neišgryninote savo stiliaus ir nepažįstate savęs.